תחזית מזג האוויר, מי לא מושפע מזה

"תחזית מזג האויר" מי לא מושפע מזה, ועד כמה הוא מקדם או מפריע לנו בהתנהלות בחיי היומיום שלנו ? 

כולנו הורגלנו אליו ולא ממש מתחשבים בו, למעט ביציאות מהבית בחמסין, או – כשיורד שלג (בקרב הירושלמים בעיקר). כשבזמני מזג אוויר נוחים, אנו מטיילים ללא הפסקה.  

התעשייה חזרה לזהם

מצב המזג אוויר הוא אולי אחד היחידים בחיינו הנתפש כנתון שלא ניתן לשנות, "מהטבע", לא ממש בשליטתנו.

האמנם ? האם הטבע הוא נתון שאינו ניתן לשנות ? לא בטוח. 

לאחרונה, כשהסתגרנו בבתים עקב הקורונה, ורמת הזיהום הסביבתי שחלק לא קטן ממנה נובע מכלי הרכב המציפים את הכבישים – ירדה פלאים, זכינו לראות שנויים מפתיעים בטבע. הציפורים חזרו והופיעו בסביבות הבתים, חיות הבר הרגישו נוח לטייל ברחובות, והטבע כולו היה בשיאו.

מכאן, שבכוחנו לשלוט על מידת זיהום האוויר . כיצד הוא משפיע על הטבע?

לדעת המדענים, זיהום האוויר מהווה את אחת הסיבות העיקריות לשינויים קיצוניים ברמת הטמפרטורה לאחרונה במקומות שונים בעולם. כתוצאה מהשינויים הקיצוניים מתרחשים שיטפונות, המסה של קרחונים, וגלי חום קיצוניים ובצורת – בקיצוניות השנייה. 

מכאן, שביכולותינו לשמור על תנאי חיים שיבטיחו שמירה על כל יושבי כדור הארץ, ימנעו שיטפונות, יאפשרו חקלאות המספקת לכל אדם את מחייתו, וימנעו אסונות טבע.

ובכל זאת בפועל, אנחנו די מתעלמים מזה. איך שהסתיימו המגבלות החמורות שחלו עלינו עם הופעת וירוס הקורונה, יצאנו לכבישים, התעשייה חזרה לזהם כמקודם, וחיות הבר נעלמו ממחוזותינו. 

והשיטפונות, והבצורת? למי אכפת. כי "יצר לב האדם רע מנעוריו", נאמר בספר בראשית. 

מהו אותו היצר הרע? חכמינו אמרו שטבעו של האדם אגואיסטי למעשה, הוא דואג קודם כל לעצמו, אם ירצה או לא ירצה. פשוט כך הוא נברא. גם בעלי החיים כך, אך במידה אחרת.. בעוד שאפילו האריות  שהן חיות טרף מובהקות, יחדלו מלטרוף כשיהיו שבעים, הרי שהרצונות המיוחדים לאדם בהשוואה לחיות  – קינאה, תאווה וכבוד, לעולם לא יידעו שובע. 

כתוצאה מכך, אנו מגיעים למצב של פערים כלכליים קיצוניים בחברה, ולהזנחת השפעתנו על הטבע ועל מה שהוא יכול לספק לכל אוכלוסיית הכדור, או לחלופין לפגוע בחלקים ממנו. 

מכאן שבראש וראשונה, כדי שנשפיע טוב על מזג האוויר, חשוב שנשים לב לרצונות ולמניעים שלנו, עד כמה הם פוגעים בחלקים מאוכלוסיית הארץ והעולם.

Yarden